1

Çalışan memnuniyeti

Bu alanı işaretlediğinizde, aydınlatma metnini okuyup, kabul ettiğiniz varsayılır.

1 / 65

Çalıştığım ortam işin kolay, rahat yapılabilmesine ve sağlık koşullarına uygundur.

2 / 65

Birimimizde yangın, sivil savunma ve ilk yardım eğitimleri yeterlidir.

3 / 65

Birimimizde temizlik hizmetleri yeterlidir.(kurum tuvaletleri, yemekhane vb.)

4 / 65

Birimimizde çalışma ortamının geliştirilmesi için gerekli duyarlılık gösterilmektedir.

5 / 65

Birimimizde çalışanların sağlığı ile ilgili hizmetler (işyeri hekimi, hemşire, revir, ambulans vb.) yeterlidir.

6 / 65

Birimimizde çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde çalışanların görüşüne başvurulur.

7 / 65

Çalışma ortamında güvenlik önlemleri alınmaktadır (su baskını, hırsızlık, elektrik kaçakları vb.).

8 / 65

Müşteri karşılayan, sevkiyata çıkan, teknik servis personelinin bakım(giyim, temizlik, banyo vb.) için gerekli ortam yeterlidir.

9 / 65

Çalışma ortamı içerisinde mola süresi kullanımı için rahat zaman geçirilecek alan yeterlidir.

10 / 65

İşinizi yapmak için gerekli fiziksel koşullar ve kaynaklar yeterlidir.

11 / 65

Yaptığım işle birimin hedefleri arasında uyum vardır

12 / 65

Yaptığım işte kalite birinci sıradadır.

13 / 65

Bölümümüzde iş arkadaşlarım, yaptıkları işlerin kalitesine kişisel olarak önem ve öncelik vermektedir.

14 / 65

Birimimizde bölümler arası ilişkiler çok sağlıklıdır.

15 / 65

Yaptığım iş ile ilgili benden ne beklendiğini iyi biliyorum.

16 / 65

Bilgi ve yeteneklerime uygun işte/işlerde çalışıyorum.

17 / 65

Bölümümüzde çalışanlara görev ve sorumluluklar objektif ve adil bir şekilde dağıtılmaktadır.

18 / 65

Yaptığım işle ilgili insiyatif kullanabiliyorum.

19 / 65

Yaptığın işin, kurum ve birim hedeflerine büyük ölçüde katkısı vardır.

20 / 65

Tüm çalışanlarımızda tasarruf bilinci vardır.

21 / 65

Birimimizde "Bu benim işim değil" yaklaşımına rastlanmaz.

22 / 65

Bölümümüzde kişiler arası iletişimde yapıcı rol seçilir.

23 / 65

Bölümümüzde vizyon, misyon ve değerler bilinmektedir.

24 / 65

Bölümümüzde takdir ve ödüllendirme sistemi adildir.

25 / 65

Bölüm yöneticimiz, birimin gelişme ve sonuçları hakkında bizi bilgilendirir.

26 / 65

Birim/ Bölüm yöneticimiz bizi eleştirirken davranışları olumludur.

27 / 65

Bölümümüzde, ilişki içerisinde olduğumuz bölümler arası ilişkilerde işbirliği vardır.

28 / 65

Bölüm yöneticimiz bizimle ilgili bir şikayeti objektif olarak değerlendirir

29 / 65

Bölümümüzde yetki belirsizlikleri yüzünden sorunlar yaşanmaz

30 / 65

Bölümümüzde normal olarak çözümlenebilecek sorunlar iletişim kopukluğu nedeni ile bir üst kademeye ulaşması söz konusu değildir

31 / 65

Bölümümüzde, yöneticilerimiz ile iletişimimiz tatmin edici bir düzeydedir.

32 / 65

Bölümümüzde, mesai arkadaşlarımız ile iletişimimiz tatmin edici bir düzeydedir.

33 / 65

Bölümümüzün diğer bölümlerle iletişimi çok iyidir.

34 / 65

Birimimizde normal olarak bölümler arası çözümlenebilecek sorunlar iletişim kopukluğu nedeni ile daha üst kademelere ulaştırılması söz konusu değildir

35 / 65

Yöneticim bizi eğiterek bilgi ve becerilerimizi geliştirir.

36 / 65

Yöneticim yaptığımız işi izler, sonucunu değerlendirir ve bizi yönlendirir.

37 / 65

Yöneticim yaptığım işi takdir eder ve teşvik ederek cesaretlendirir.

38 / 65

Yöneticim tutum ve davranışları ile bize örnektir

39 / 65

Yöneticim karşılaşılan sorunlar karşısında bize karşı açık fikirli, yapıcı yaklaşır ve sorunları tartışarak çözer.

40 / 65

Yöneticim zamanında ve yasal dayanağı olan kararlar alır.

41 / 65

Yöneticimin beni bir birey olarak önemsediğini hissediyorum.

42 / 65

Yöneticim bölümümüzde yapılan işlerin sonucu ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenir.

43 / 65

Yöneticim, işleri ilgili kişilere verdikten sonra sonucunu izler

44 / 65

Yöneticim birimin başarılarını bizlerle paylaşır.

45 / 65

Bölümümüzde herkesin eşit ağırlıkta çalıştığını düşünüyorum.

46 / 65

Yöneticim beni çalışma arkadaşlarımın ya da astlarımın yanında eleştirmekten kaçınır

47 / 65

Yöneticim; çok iyi özellikleri ve yetenekleri olan biridir.

48 / 65

Yöneticim ayrıntılarla çok uğraşmaz ve bütünü çok kolay görebilir.

49 / 65

Yöneticim bölümümüzdeki yetki devrini objektif bir şekilde yapar.

50 / 65

Yöneticim, yaptığım işle ilgili inisiyatif kullanabilme ortamı sağlar.

51 / 65

Birimimizde  adil bir takdir ve ödüllendirme sistemi vardır.

52 / 65

Birimimizde çalışanlara kendi görevleri dışındaki projelerde de yer verilir.

53 / 65

Çalışanların Birimimizde aidiyetlerini ve motivasyonlarını arttırmak için çalışma ve eğitimler yapılır.

54 / 65

Birimimizde takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi için gerekli eğitimler ve teşvikler sağlanır.

55 / 65

Çalışanların motivasyonu için ilerleme olanakları oluşturulur.

56 / 65

Birimimizdeki eğitim çalışmalarından memnunum.

57 / 65

Birimimizde terfi için verimlilik, yetenek, işe istekli olma ve başarı esas alınır.

58 / 65

Üst yönetimin kurumun geleceğine ilişkin görüşleri açık ve nettir.

59 / 65

Genel olarak memnuniyetinizi belirleyen aşağıdaki faktörlerden sizce en önemli beş tanesini önem sırasına göre  seçiniz.

60 / 65

Mevcut işiniz hakkında ne düşünüyorsunuz?

61 / 65

Şu andaki işimde yeteneklerimi ve becerilerimi;

62 / 65

İşinizi yaparken karşılaştığınız zorluklar nelerdir?

63 / 65

İşbirliği içinde bulunduğumuz bölümlerle iletişim şekliniz.

64 / 65

65 / 65

Cevapladığınız konular haricinde şikayet, görüş ve istekleriniz ;