1

Süreç/Değer Avcıları Projesi

1 / 8

Toparlama, Temizlik, Standart, Disipline giden süreç aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

2 / 8

“İyileştirme” aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır?

3 / 8

Resimdeki imalat firmasına önce ne yapılmalı?

Question Image

4 / 8

5s Faydalarından aşağıdakilerden hangisi daha az etkilidir?

5 / 8

Aşağıdakilerden hangisi katma değer üretmez?

6 / 8

5S Bize ne kazandırmaz?

7 / 8

Görsel anlamda “kırmızı” fabrikamızda neyi ifade eder?

8 / 8

Aşağıdakilerden hangisi projemizin hedefi değildir?

Skorunuz