Johari testi

1 / 48

Başkalarının duygularının ne olduğunu anlamaya çalışırım.

2 / 48

Başkalarına olan yakınlık veya uzaklık duygumu asla belli etmem.

3 / 48

Başkalarının kişiliğini tanımaya çalışırım.

4 / 48

Başkalarıyla konuşurken karşımdakinin yüz ifadelerine, el-kol hareketlerine dikkat ederim.

5 / 48

Bu ve bunun gibi testleri yanıtlamak beni rahatsız eder.

6 / 48

Başkalarının benim hakkımdaki düşüncelerini öğrenmek beni tedirgin eder.

7 / 48

Kişiliğimin tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmesi beni rahatsız eder.

8 / 48

Benden bağımsız olarak, başkalarının benim hakkımda fikir edinmeleri beni rahatsız eder.

9 / 48

Kendime inancım tam olduğu için, başkalarının benim hakkımdaki görüşlerinin önemli olmadığını düşünürüm

10 / 48

Çevremdekilerin beni olduğumdan başka türlü görmesinin nedenlerini araştırırım.

11 / 48

Başkalarının benim hakkımdaki eleştirileri kendi çıkar ve amaçlarına göre olmaktadır.

12 / 48

Toplantılarda ön plana çıkmak beni rahatsız eder.

13 / 48

Başkalarının benim hakkımdaki fikirleri genellikle yanlıştır.

14 / 48

Davranışlarımın başkaları üzerinde ne gibi etkiler yaptığını araştırırım.

15 / 48

Başımdan geçen olayları başkalarına anlatmaktan zevk duyarım.

16 / 48

Başkalarının beni eleştirmesini teşvik ederim

17 / 48

Yakınlarım ve arkadaşlarım, benim kapalı kutu olduğumu söyler.

18 / 48

Ölçülü davranmayı gereksiz sayarım.

19 / 48

Başkalarının benim hakkımdaki fikir ve görüşlerini ikinci planda tutarım.

20 / 48

Arkadaşlarım ve yakınlarım, davranışlarımın başkaları üzerindeki etkilerinin farkında olmadığımı bildirir, beni uyarırlar.

21 / 48

Başkalarına kişiliğim hakkında çok bilgi veririm.

22 / 48

Başkalarının benim hakkımdaki fikirlerinin pek tutarlı olmayacağı kanısındayım.

23 / 48

Arkadaş ve yakınlarım, dışa dönük ve atılgan olduğumu söylerler.

24 / 48

Başkalarıyla olan ilişkilerimi kendi kendime eleştiririm.

25 / 48

Arkadaş ve yakınlarım düşüncesiz olduğumu söyler

26 / 48

Duygularımı kolayca belli ederim.

27 / 48

Başkalarına fikrimi açıklamakta ölçülü davranırım

28 / 48

Yakınlarım kendimi iyi tanımadığımı söyler

29 / 48

Başkalarının beni iyice tanımalarına gerek olmadığına inanırım.

30 / 48

Davranışlarımı kontrol altında tutmak beni rahatsız eder

31 / 48

Kendi kendimi eleştirmekten rahatsız olurum

32 / 48

Konuşmada ses tonumu rahatça kullanırım.

33 / 48

Anlatmaktan çok, soru sormaktan hoşlanırım

34 / 48

Rahat ve serbest bir biçimde içimden geldiği gibi gülmekten çekinirim.

35 / 48

Başkalarının, benden etkilenerek yaptığı davranışların nedenlerini araştırırım

36 / 48

Yüz ifadelerimi ve el-kol hareketlerimi kontrol altında tutmak için özel bir çaba sarf etmeksizin konuşurum.

37 / 48

Grup içindeki dedikoduları dinlemek beni rahatsız eder.

38 / 48

Kendimle ilgili olayları başkalarına anlatmak beni rahatsız eder.

39 / 48

Hakkımdaki eleştirileri dinlerim

40 / 48

İçten davranmaya çalışırım.

41 / 48

Hakkımda yapılacak eleştiriyi kişiliğime yönelik bir hareket olarak nitelerim.

42 / 48

Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğünü merak ederim.

43 / 48

Başkaları hakkındaki görüşümü onları kırmak pahasına da olsa söylerim.

44 / 48

Kişiliğimi açıklayan testlerden hoşlanırım.

45 / 48

Fikir ve görüşlerimi hemen açıklarım

46 / 48

Yüksek sesle konuşmaktansa alçak sesle konuşmayı tercih ederim.

47 / 48

Başkalarının duygularında, benim davranışlarımın ne gibi etkiler yarattığını ayırt etmede zorlanırım.

48 / 48

Duygularımı saklı tutmaya çalışırım.