Mustafa Toka (Endüstri Yüksek Mühendisi)

Mustafa Toka

 • İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 1983 yılı mezunudur.
 • İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde MBA  yapmıştır.
 • 14 yıllık Nasaş ve  11 yıllık Assan Alüminyum tecrübesine sahip olup
 • Nasaş bünyesinde Levha ve Folyo İşletmesi yöneticiliklerinin ardından,
 • Assan Alüminyum bünyesinde Folyo İşletme Üretim ve Bakım Müdürlüğü; Levha İşletmesi Üretim Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 
 • TKY (Toplam Kalite Yönetim Sistemleri), 5S, TPM (Toplam Verimli Yönetim), Kalite Çemberleri, Problem Çözme Teknikleri, İSİG, İş Etüdü, Maki Gami, Stratejik Planlama, Bütçe, Öneri Sistemi, KPI (Anahtar Performans Göstergeleri), Görev Tanımları, Organizasyon  ve Kaizen çalışmalarında saha uygulamaları   ve eğitmenlik yapmıştır.  EFQM  Mükemmellik Modeli çalışmalarında ödül kitabı yazarlarından oluştur.
 • 3 Dönem KalDer Eğitmenleri arasında yer almıştır
 • Üniversiteler de dahil olmak üzere pek çok Kurum’da eğitimler vermiştir.
 • JIPM-TPM Ödül Süreci’nde Otonom Bakım Komitesi Liderliği görevini yürütmüş, Japonya’da TPM Mükemmellik Ödülü’nü alanlar arasında yer almış olup,
 • Japonya’daki TOYOTA-Nagoya Otomobil, TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP ve Kuwana works-Hitachi Metal fabrikalarının çalışmalarını inceleme ve kıyaslama fırsatı elde etmiştir.
 • Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yüksek  Danışma Kurulu Üyesidir.
 • Özel sektörde Fabrika Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve  Genel Koordinatörlük görevlerinde bulunmuştur.
 • Hali hazırda Milenyum çatısı altında çeşitli kurum ve kuruluşlara eğitim ve uygulama desteği sağlamaktadır.
 • Evli ve biri kız üç çocuk babası, bir torunun da dedesidir.