Çok güçlü saha ve uygulama deneyimlerimiz ile MBA Sertifika Programını TMMOB ile birlikte yapmanın sizlere büyük katkısı olacaktır. Sinan Berkdemir, Esin Sungur, Demet Demirer, Koray İnan, Ali Eleren ve Kenan Berkdemir‘in bir araya geldiği müthiş bir deneyimi anlama ve sertifikalarını alma imkanı için gelmenizi öneriyoruz.  

Programın Amacı:

Mıcro MBA Sertifika Programı, Katılımcılara Stratejik Yönetim, Finansal Yönetim, Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi gibi temel yönetim alanlarında temel yetileri kazandırmayı ve “Yönetim Profesyonelleri” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın amacı; iş yönetimi ve iş dünyası ile ilgili temel kavram ve teknikler konusunda bilgi vermek, bu kavram ve tekniklerin iş dünyasına nasıl uygulandığı konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Katılımcılar eğitim sonunda işletme yönetimi ile ilgili doğru ve aradığı bilgiye ulaşabilecektir.

Süre: 16 Gün (96 Saat)   

İçerik

Program İçeriği:

Stratejik Yönetim, Stratejik Çevresel Analiz Yöntemleri

Temel Makro Ekonomik Kavramlar, Türkiye Ekonomisi ve Türkiye’deki ve Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler

Maliyet Yönetimi ve Finansal Yönetim

Stratejik Pazarlama, Rekabet ve Çevresel Analiz, Hedef Pazar ve Konumlandırma, Büyüme Stratejileri

Stratejik Marka Yönetimi, Kurumsal İmaj Yönetimi Reklam ve Marka İletişimi – Sosyal Medya Pazarlaması

Müşteri Davranışı ve Satın Almada Karar Verme Mekanizmaları ve CRM

Veri Analizi ile Karar Alma

Satış Yönetimi ve Satış Teknikleri – Perakende Yönetimi – E Ticaret – Sosyal Medya ve Satış

Uluslararası Pazarlama – Yeni Pazarlara Giriş Stratejileri

Proje Yönetimi ve Süreç Yönetimi

Temel İş Hukuku, İşletme ve Borçlar Hukuku

Yetenek Yönetimi ve Liderlik – Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi – Kurum kültürü

Üretim Yönetimi Dağıtım Kanalları ve Lojistik Yönetimi

Kimler Katılabilir:

Programa lisans mezunu olanlar katılabilirler.

Ödeme Bilgileri