PM² Basic Eğitimi 8 saat
Bu dört oturumlu 8 saatlik senkronize ve asenkronize uzaktan sanal eğitim, genel PM² Metodolojisi kavramlarının temel anlayışını sağlamak için tasarlanmıştır. Katılımcılardan, esas olarak PM² Metodolojisinde neyin ve ne zaman yapıldığı, ikincil olarak kim ve nasıl konularında anlayış kazanmalarını amaçlar.
Bu özel tasarlanmış sanal eğitimi tamamladıktan sonra, proje yönetimi metodolojisi kullanmanın faydalarının önemine vakıf, projeleri yönetmede (veya katılmada) daha etkili, PM² Yaşam Döngüsü ve Eserlerine (Artefaktlarına) aşina ve Süreçler, Yönetim ve Zihniyetler hakkında bilgi sahibi olacaksınız ve Basic Sertifikasyon testine hazırlanacaksınız.

Kimler katılmalı ?
• Genel Proje Yönetim Bilgisini edinmek isteyenler.
• Proje Yönetimine yeni başlayan, bilgi edinmek isteyen kişiler.
• Proje Ekiplerinde yer alan kişiler.
• Proje Yönetimini kurum, kuruluş, şirket kültürüne entegre etmek isteyen orta ve üst kademe yöneticileri.
• Devlet, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında AB fonları ve hibelerle yapılan projeleri tasarlayanlar, onaylayanlar uygulamaya koyanlar ve yönetenler.
• PM² Alliance Basic sertifikası için hazırlanmak isteyenler

PM² Agile Eğitimi 16 saat
Bu dört oturumlu 16 saatlik senkronize ve asenkronize uzaktan ve Kanvas uygulamalı sanal eğitim, Agile hakkında daha fazla bilgi edinmek, Agile Uygulamaları ile Proje Yönetim bilgilerini artırmak ve geliştirmek isteyen Agile projelerinde yer alan Proje Ekip Üyeleri veya Proje Yöneticileri için tasarlanmıştır. PM² şablonları üzerinde bir dizi alıştırma ve digital çalışma odaklı çalıştay içerir.
Bu özel tasarlanmış sanal eğitim, AB tarafından finanse edilen projeler ve AB ile işbirliği yapan şirketlerde çalışmak isteyenler için idealdir. Özgeçmişinizde Agile PM² çalıştayına katılımınızı, Agile PM² uygulamasına ve PM² Metodolojisine aşina olduğunuzu, PM² Metodolojisine başarı ile bağlayabileceğinize ve proje yönetimi mükemmelliğine olan bağlılığınızı gösterir. Bu eğitim sizi Agile PM² sertifikasyon testine hazırlar.

Kimler katılmalı ?
• PM² Essentials ve Proje Yönetim bilgisine Agile uygulama pratiklerini eklemek ve küçük ve orta büyüklüklerdeki projelerde uygulamak isteyenler.
• Proje Ekiplerinde yer alan ve Agile yaklaşımı uygulayan kişiler.
• Proje Yönetimini Agile bir yaklaşımla kurum, kuruluş, şirket kültürüne entegre etmek isteyen orta ve üst kademe yöneticileri.
• Çıktıları tam olarak belirlenemeyen ve değişken ortamlarda çevik bir yaklaşımla etkin sonuçlar çıkartmak isteyen kişiler.
• Devlet, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında AB fonları ve hibelerle yapılan projeleri tasarlayanlar, uygulamaya koyanlar ve yönetenler.
• PM² Alliance Agile PM² sertifikası için hazırlanmak isteyenler.

PM² Essentials Eğitimi 16 saat
Bu dört oturumlu 16 saatlik senkronize ve asenkronize uzaktan ve Kanvas uygulamalı sanal eğitim, PM² Metodolojisine kapsamlı bir giriş ile birlikte PM²’in tüm temel öğe ve planlarına genel bir bakış sağlar. Temel Proje Yönetimi araçları, teknikleri ve önemli PM² şablonları üzerinde bir dizi alıştırma ve dijital çalışma odaklı çalıştay içerir.
Bu özel tasarlanmış sanal eğitimi tamamladıktan sonra, bir proje yönetimi metodolojisi kullanmanın faydalarını takdir edeceksiniz, projeleri yönetmede (veya katılmada) daha etkili olacak ve PM² Yaşam Döngüsü ve Artefaktlarına aşina olacak, Süreçler, Yönetim ve Zihniyetler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olacaksınız ve Essentials Sertifikasyon testine hazırlanacaksınız.

Kimler katılmalı:
• Proje Yönetim bilgisini artırmak, küçük ve orta büyüklükteki projelerde PM² uygulamak isteyenler.
• Proje Ekiplerinde yer alan kişiler.
• Proje Yönetimini kurum, kuruluş, şirket kültürüne entegre etmek isteyen orta ve üst kademe yöneticileri.
• Devlet, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında AB fonları ve hibelerle yapılan projeleri tasarlayanlar, uygulamaya koyanlar ve yönetenler.
• Proje Yönetimini kariyer olarak belirleyenler.
• PM² Alliance Essentials sertifikası için hazırlanmak isteyenler.

PM² Advanced Eğitimi 16 saat
Bu dört oturumlu 16 saatlik senkronize ve asenkronize uzaktan ve Kanvas uygulamalı sanal eğitim, PM² Metodolojisinin temel ve ileri seviye kavramlarının, bireysel kavramlar düzeyinde karşılıklı ilişkiler, bağlantılar ve bağımlılıklar düzeyinde anlaşılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. PM² şablonları üzerinde bir dizi alıştırma ve digital çalışma odaklı çalıştay içerir.
Bu özel tasarlanmış sanal eğitimi tamamladıktan sonra, proje yönetimi metodolojisi kullanmanın faydalarını takdir edecek, projeleri yönetmede (veya bunlara katılmada) daha etkin olacak ve PM² Yönetişim, Yaşam Döngüsü, Süreçler, Artefaktlar ve Zihniyetlere aşina olacak ve bunların sık uygulananlarına odaklanacaksınız. PM² Metodolojisinde neyin, ne zaman, kimin, nasıl ve hangi nedenlerle yaptığına tam boyutları ve bütün yönleri ile hakim olacak ve PM² Advanced sertifikasyon testine hazırlanacaksınız.

Kimler katılmalı:
• PM² Essentials, Agile PM² ve genel Proje Yönetim bilgisine ileri proje yönetim tekniklerini, PM² Proje Yönetiminin tüm uygulama pratiklerini öğrenmek ve her büyüklükteki projelerde uygulamak isteyenler.
• Proje Ekiplerinde yer alan ve Agile yaklaşımı uygulayan kişiler.
• Proje Yönetimini Agile bir yaklaşımla kurum, kuruş, şirket kültürüne entegre etmek isteyen orta ve üst kademe yöneticileri.
• Devlet, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında AB fonları ve hibelerle yapılan projeleri tasarlayanlar, onaylayanlar, uygulamaya koyanlar ve yönetenler.
• Proje Yönetimini kariyer olarak belirleyenler.
• PM² Alliance Advanced sertifikası için hazırlanmak isteyenler.