İş Etüdü ve Süreç Analizi Hizmetlerimiz

Tüm iş adımlarınız en baştan sona kadar tanımlanır, operatör ve makine tanımlamaları gerçekleştirilir, tanımlanan iş adımları operatör ve makineler ile ilişkilendirilir. 

Her bir iş adımının VA(Value Added/Katma Değeri Olan), NVA(Non Value Added/ Katma Değeri Olmayan), RNVA (Required Non Value Added/ Gerekli Katma Değersiz) tanımlamaları yapılarak israf noktaları belirlenir.

Bütün süreçler için Standart Zaman Hesaplamaları yapılır. Standart Zaman Hesaplamalarının belirli bir güvenilirlik düzeyinde olması için gerekli olan gözlem sayısı hesaplanır.

 

  • Mevcut Durum Süreç Analizi
  • Mevcut ve Geliştirilmiş durum Standart Zamanlar tespiti
  • Süreçlerin adımlanması,
  • Adımların ölçümlenmesi,
  • Standart zamanları ölçülmesi,
  • Operatör gözünden süreç yaklaşımlarının gösterilmesi,
  • Kronometraj ve video ile analiz farklılıkları
  • Örnek büyüklüğü hesaplama, istenilen güvenilirlikte gözlem sayısı hesaplanması
  • Operatör eğitimlerinin mevcut/olması gereken adımlarının izlenmesi