5S Hizmetlerimiz

Çalışma alanın temiz, düzenli ve amaca uygun biçime sokulması için uygulanan bir toplam kalite tekniği olan 5S  uygulaması bir o kadar kolay, şirket kültürü haline getirilip sürekliliğinin sağlanması ise bir o kadar sabır ve disiplin isteyen bir metottur. 5S Metodu yapılan tüm iyileştirme faaliyetlerini destekler. 5S üretimde, montaj alanlarında, çalışma ofislerinde, depolarda, ortak kullanım alanlarında hatta evinizde bile uygulayabileceğiniz bir Yalın Üretim tekniğidir.

5S’in Yararları:

“0” Değişiğim    ⇒  Ürün Çeşitliliği
“0” Hata             ⇒  Yüksek Kalite
“0” İsraf              ⇒   Düşük Maliyet
“0” Gecikme       ⇒  Güvenilir Teslimat
“0” İş Kazası        ⇒   İş Güvenliği
“0” Arıza             ⇒   İyi Bakım
“0” Şikayet          ⇒   Daha Çok Güven

Neredeyse her alanda uygulayabileceğimiz 5S tekniğini nasıl uygulayacağınız konusunda Milenyum Danışmanlık olarak sizlere detaylıca yol haritası oluşturuyoruz.

 • İş merkezinde 5S tasarlanması ( ayıklama, düzenleme, temizleme, standartlaştırma, disiplin )
 • Hatalı Parçaların Yönetilmesi (Uzmanlık)
 • Çalışma İstasyonunda Layout Tasarımı (Malzeme ve Teçhizatın Yerleşim Düzeni)
 • İş Akış Tasarımı, Temizlik ve Standartlaştırma Tanımlamalarının yapılması
 • Görsel Yönetim Teknikleri, “SIRA BENDE” yaklaşımı kurgusu
 • Eğitim ve Disiplin kültürü oluşturulması
 • Ergonomi ve iş güvenliği (ISIG) yaklaşımları oluşturulması
 • Etkili iletişim kurulması (5S bakışı)
 • Gereksiz iş gücü, malzeme ve ekipmanları ortadan kaldırma veya yer değiştirilmesi
 • Katma Değerli(VA)/Katma Değersiz(NVA)/Gerekli(RVA) mecburi ayrımlarının yapılması
 • Gecikme(Delay) / Önlenebilir Gecikme (Avoidable Delay) / Önlenemeyen Gecikme (RAD) ayrımlarının yapılması
 • Yeni modellerin süreç içindeki farklılıklar ile izlenmesi