Kaizen Hizmetlerimiz

Kaizen Geri beslemeye dayalı düzeltici faaliyettir. İlk aşamada mevcut durumun iyileşmesine gidilir. Sonrasında büyük değişiklikler-buluşlar gelir. 

Sürekli ve küçük gelişimlerle verimliliğin arttırılması amacını taşır. Bu amaçla ya tasarrufa gidilir ya da israf önlenmeye çalışılır.

Sorunları saklamamak, örtmemek ön koşuldur. Mevcut durumla yetinmek ise, Kaizen’in baş düşmanıdır.
Unutulmaması gereken en önemli konu Kaizen çalışmaları sonrasında açığa çıkacak personelin Kaizen ofisine alınarak iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmalarının sağlanmasıdır. Böylece firma çalışanları arasında güven ortamı sağlayacağından katkıda bulunma isteği artmaktadır. Aksi durumda Kaizen çalışmalar ile elde edilecek performans her zaman engellenmeye çalışılmaktadır.

 

  • Adım adım iyileştirme yapılması
  • Adımlardaki ölçümlemelerin nasıl yapıldığının anlatılması
  • Katma değeri olmayan iş metotlarına bakış açısının aktarılması
  • Bu bilgilerin arşivlenmesi raporlanmasını
  • İsrafı tespit etmeyi, değerleri ortaya çıkarılması
  • Saniyelerin, atılan adımların ve ergonomik hareketlerin düzenlenmesi
  • Süreçleri  Katma Değerli(VA) / Katma Değersiz(NVA) / Gerek(RVA) ile Gecikmeleri, Önlenebilir ve Gereken Gecikmeleri (Delay/Avoidable Delay/UnAvoidable Delay) kriterleri ile düzenlenmesi