Kosgeb bünyesinde eğitimlerimiz devam ediyor. KOSGEB İstanbul İMES Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu tarafından uygulanmakta olan ve KOBİ’lerin ve Girişimcilerin rekabetçiliğini arttırmayı hedefleyen COSME (KOBİ’lerin ve İşletmelerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamındaki Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Projesi doğrultusunda oluşturulmuş, İstanbul IST-BUSINNOVA Konsorsiyumunun bir ortağıdır. Söz konusu proje doğrultusunda Müdürlüğümüz KOBİ’lere ve Girişimcilere yönelik eğitim, seminer, çalıştay ve akademi programları düzenlemektedir. Milenyum Danışmanlık olarak böyle bir eğitim hizmet içeriğini vermekten gurur duyuyoruz. Hedefimiz ülkemiz işletmlerini daha güçlü kılacak, yurt dışı ülkeler ile rekabet edecekleri imkanları sağlamak için gerekli alt yapı hazırlıklarını fikir dağarcıklarını uygulamaya yönelik desteklemektir. 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

İşletmeler bir taraftan ürün ve hizmetlerini satabilecekleri yeni pazarları araştırırken, diğer taraftan da günümüz rekabet koşullarında sürdürülebilirliklerini sağlamaya devam edebilmeleri için mevcut pazar güçlerini korumalıdırlar.

Bu çerçevede Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilecek eğitim ile işletmeler uluslararası pazar araştırma sürecinde karşı karşıya kalabilecekleri;

 • Üretim organizasyonlarını nasıl yönetmeleri gerektiği,
 • Pazar paylarını artırmanın aynı zamanda üretim esnekliklerini de artırıp artırmadığı,
 • Esnek bir üretim hattına sahip olmalarının satış ve müşteri dinamiklerini de esnek yönetebilme şansını verip vermediği,

durumlar ile ilgili yeni bilgi ve fikirler edinebileceklerdir.

Eğitimci: Kenan Berkdemir

Eğitim Konusu: İhracat Yolunda Yalın Yaklaşımlar

Eğitim Tarihi: 19 Kasım 2019

Eğtim Programı :

09:00 – 09:30

 • Kayıt

09:30 – 12:30

 • Stratejik Planlama
 • İhracata Dayalı İş Modeli Kurgulama
 • Satış ve Üretim İlişkisi

12:30-13:30

 • Öğle Arası

13:30-16:30

 • Yalın Üretim veya İsrafları Azaltılmış Dengeli Üretim
 • Süreçlerimizi Artık Ölçmek Kolay, Dolayısı ile Yönetmekte
 • Kısıtlı Kaynakları Kullanmak
 • Firma’da A’dan Z’ye Yalın Akış

EĞİTİM KABUL ŞARTLARI:

 • Eğitim tüm KOBİ’lerimize açık olup, imalatçı girişimci ve işletmelerimize öncelik verilecektir.
 • Uygulama etkinliği açısından katılım en fazla 50 kişi ile sınırlı tutulacak olup, işletme başına 1 katılımcı kabul edilebilecektir.
 • Eğitim Ücretsizdir, 

Ayrıntılı bilgi için:

Selin DÖNMEZ |selin.duran@kosgeb.gov.tr | Tel: 0216 528 36 65

http://www.een-istanbul.org/etkinlikler/ihracat-yolunda-yalin-yaklasimlar