10

Eğitim Değerlendirme Formu

Bu alanı işaretlediğinizde, aydınlatma metnini okuyup, kabul ettiğiniz varsayılır.

1 / 27

Eğitimin süresi yeterli miydi?

2 / 27

Eğitimin düzenlendiği tarih (zamanlaması) uygun muydu?

3 / 27

Eğitimin içeriği eğitime uygun ve yeterli miydi?

4 / 27

Eğitim yöntemi ve tekniği, konunun anlaşılabilmesi açısından uygun muydu?

5 / 27

Eğitim materyalleri (araç/gereç/dokümanlar) yeterli miydi?

6 / 27

Eğitimci konusuna hâkim ve yeterli bilgi birikimine sahip miydi?

7 / 27

Eğitimci, konuyu uygun yöntem ve tekniklerle sundu mu?

8 / 27

Eğitimci, zamanı etkin ve verimli şekilde kullandı mı?

9 / 27

Eğitimci, konuları açık, anlaşılır ve seviyenize uygun işledi mi?

10 / 27

Eğitimci bilginizi geliştirmek için ek kaynaklar önerdi mi?

11 / 27

Eğitimci tüm katılımcıların eğitimine aktif katılımını sağlayabildi mi?

12 / 27

Eğitimci sizlerle iletişimi yeterli mi?

13 / 27

Eğitimcinin sunum becerisi yeterli mi?

14 / 27

Eğitimci sunumlarda görsel ve işitsel araçları etkin kullanıyor mu?

15 / 27

Eğitimci eğitimin içeriğini örnek olaylarla ilişkilendiriyor mu?

16 / 27

Eğitimci sorulan sorulara açıklayıcı ve tatmin edici cevaplar verebiliyor mu?

17 / 27

Eğitim mesleki gelişiminize olumlu katkılar sağladı mı?

18 / 27

Eğitim kişisel gelişiminize olumlu katkı sağladı mı?

19 / 27

Eğitim, yeni bilgi ve beceriler kazandırdı mı?

20 / 27

Eğitim, motivasyonunuzu artırdı mı?

21 / 27

Eğitim kurumumda uygulayabileceğim yeni bilgi ve beceriler kazandırdı mı?

22 / 27

Eğitim, meslektaşlarınızla paylaşabileceğiniz yeni mesleki bilgi ve beceriler kazandırdı mı?

23 / 27

Eğitim, konuya olan ilginizi arttırdı mı?

24 / 27

Eğitimi genel olarak nasıl değerlendirirsiniz?

25 / 27

Eğitimi genel olarak nasıl değerlendirirsiniz?

26 / 27

Görüş ve Önerileriniz :

27 / 27

Hangi konularda seminer/eğitim düzenlemesini istersiniz?

KATILIMINIZ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ..