Kurumsal Kaynak Planlaması Kitabı

Bu kitap, lisans ve yüksek lisans düzeyinde KKP dersi veya [...]