Eğitim Hizmet Grubu Yönetim Eğitimleri
Eğitim Konusu Politikaların Yayılımı ( Hoshin Kanri)
Kimler Katılmalı Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeleri  ve Yöneticiler
Eğitim Süresi 2 Gün
Eğitimci  
Katılımcı Sınırı 12 Kişi
Eğitim Ücreti Fiyat için teklif isteyiniz

Amaç

Planlama ve Uygulama sistemi Toyota’da Hoshin Kanri (Politika Yayılımı) olarak bilinir. Şirketin belirlediği vizyona ulaşması ve tespit edilen stratejileri uygulaması için şirket içindeki tüm birimleri ve kademeleri hedeflere doğru yönlendirmek amacıyla kullanılan bir sistemdir. Politikaların yayılımı, doğru faaliyetlere odaklanarak ve herkesi aynı hedefe hizalayarak fırsat ve tehditlere hızlı bir şekilde cevap vermenizi sağlayacaktır. Politikaların yayılımı hem “İnsan” hem de “Yönetim Sistemi” ni  tarif etmektedir.

Kazanımlar
  • Tüm iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini kaynakları etkin şekilde kullanarak gerçekleştirmek için Politikaların Yayılımı aracını kullanabilmek,
  • Politika ve hedeflerin şirket içinde yayılımını gerçekleştirerek, şirket hedeflerinden  beyaz ve mavi yaka çalışanların bireysel ve takım hedeflerine kadar inebilmek,
  • “Emir ve komuta” yaklaşımından “dahil etme” yaklaşımına geçişi sağlamak,
  • Organizasyonun “ Gerçek Kuzey”i üzerinde görüş birliği oluşturmak,
  • “Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al “ bilimsel yönteminin  hedeflere ulaşmak için kullanılmasını sağlamak,
  • Takım üyeleri arasında açık bir şekilde görüşme ve uzlaşmanın önemi ve yöntemini tanımlamak,
  • Yayılım Lideri kavramı ile  departman odaklı yaklaşımından süreç odaklı yaklaşıma  geçiş yapılmak,
  • A3 Yaklaşımı ile başarı hikayesinin anlatılması ve kutlaması.
Hoshin Kanri Akış

Hoshin Kanri Akış