İki Değerli Danışman Kadriye Hangül Aymelek ve Mustafa Toka Milenyum Danışmanlık’ta

Milenyum Danışmanlık olarak iki değerli iş arkadaşımla birlikte hareket etme kararı aldık. Sayın Kadriye Hangül Aymelek ve Mustafa Toka. Bizlere ve dolayısı ile müşterilerimize vereceğimiz farkındalık ve katma değer katacaklarına inancım tam. Saha uygulamasına son derece hakim iki değerli arkadaşımız ile yetkinliklerimiz ve toplam deneyim süremiz artmıştır. Stratejik Planlamadan, Toplam Verimli Yönetim’ e kadar tüm alanlarda hizmet üreteceğiz. Böyle değerli iki arkadaşımızla hoş geldiniz derken, hizmet üretmekten mutluluğumuzu ifade eder, başarılarımızın artmasını temenni ederiz. Kendilerinin kısaca öz geçmişleri ve başarıları şöyledir;

Kadriye Hangül Aymelek (Strateji ve TPM Danışmanı)

 • KOÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 1997 yılı mezunudur.
 • Marmara Çağdaş Bilimler Vakfı İşletme Yönetimi PreMBA derecesine sahiptir.
 • 1995 te başlayan iş tecrübesinin büyük bölümünde Assan Alüminyum ’da görev almıştır.
 • Endüstri Mühendisliği, Ürün ve Proses Geliştirme, Stok Yönetimi, Sistem Analistliği Uzmanlıklarının ardından,
 • Mamul Depo ve Sevkiyat, Bütçe Planlama, Finansal Analiz ve Maliyet Muhasebesi, Planlama, Depolar Yönetimi, TPM Yöneticilikleri görevlerinde bulunmuştur.
 • Kurum bünyesinde Dilovası Tesisleri’nin devreye alınması sürecinde Mali Fizibilite ve Üretim ve Yatırım Fizibilitesinin hazırlıklarını yürütmüş olup IFC ve AKBANK ile kredi görüşmelerinde fizibiliteyi paylaşmak ve savunmak üzere yer almıştır.
 • Aynı zamanda dünya alüminyum devi ALCOA ile ortaklık görüşmelerinde Stratejik Plan çalışmalarını yürütmüştür.
 • Her görevi kapsamında sistemler kurmuş, aksaklıkları gidermiş, görevi konusunda birçok eğitimler vermiş ve yılın en çok eğitim veren çalışanı plaketini kazanmıştır.
 • Ulusal Kalite Başarı Ödülü sürecinde kitap yazımında ve eğitimlerde aktif rol almış,
 • Holding kuruluşlarına danışmanlık desteği sunmuştur.
 • KalDer Eğitmenleri arasında yer almıştır.
 • Üniversiteler de dahil olmak üzere pek çok Kurum’da eğitimler vermiştir.
 • JIPM-TPM Ödül Süreci Yöneticiliğini yürüterek, Japonya’da TPM Mükemmellik Ödülü’nü alanlar arasında yer almıştır.
 • Hali hazırda Milenyum çatısı altında çeşitli kurum ve kuruluşlara eğitim ve uygulama desteği sağlamaktadır.
 • Evli ve iki çocuk annesidir.

Mustafa Toka (Endüstri Yüksek Mühendisi)

 • İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 1983 yılı mezunudur.
 • İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde MBA  yapmıştır.
 • 14 yıllık Nasaş ve  11 yıllık Assan Alüminyum tecrübesine sahip olup
 • Nasaş bünyesinde Levha ve Folyo İşletmesi yöneticiliklerinin ardından,
 • Assan Alüminyum bünyesinde Folyo İşletme Üretim ve Bakım Müdürlüğü; Levha İşletmesi Üretim Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 
 • TKY (Toplam Kalite Yönetim Sistemleri), 5S, TPM (Toplam Verimli Yönetim), Kalite Çemberleri, Problem Çözme Teknikleri, İSİG, İş Etüdü, Maki Gami, Stratejik Planlama, Bütçe, Öneri Sistemi, KPI (Anahtar Performans Göstergeleri), Görev Tanımları, Organizasyon  ve Kaizen çalışmalarında saha uygulamaları   ve eğitmenlik yapmıştır.  EFQM  Mükemmellik Modeli çalışmalarında ödül kitabı yazarlarından oluştur.
 • 3 Dönem KalDer Eğitmenleri arasında yer almıştır
 • Üniversiteler de dahil olmak üzere pek çok Kurum’da eğitimler vermiştir.
 • JIPM-TPM Ödül Süreci’nde Otonom Bakım Komitesi Liderliği görevini yürütmüş, Japonya’da TPM Mükemmellik Ödülü’nü alanlar arasında yer almış olup,
 • Japonya’daki TOYOTA-Nagoya Otomobil, TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP ve Kuwana works-Hitachi Metal fabrikalarının çalışmalarını inceleme ve kıyaslama fırsatı elde etmiştir.
 • Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yüksek  Danışma Kurulu Üyesidir.
 • Özel sektörde Fabrika Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve  Genel Koordinatörlük görevlerinde bulunmuştur.
 • Hali hazırda Milenyum çatısı altında çeşitli kurum ve kuruluşlara eğitim ve uygulama desteği sağlamaktadır.
 • Evli ve biri kız üç çocuk babası, bir torunun da dedesidir.

Başarı Hikayeleri

1.      İstikbal Kayseri ve AKSA Akrilik Elyaf Sanayii

Japon yönetim modeli olan TPM ( Total Productive Management- Toplam Üretken Yönetim) konusunda kurumlara önce eğitimler veriyor ve ardından da eğitim vermiş olduğumuz konular ile ilgili uygulama desteği sağlıyoruz.

Çalışma kapsamında; TPM, 5S, Otonom Bakım, Kobetsu Kaizen, Planlı Bakım, Eğitim Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ürün Geliştirme, Ekipman Temin Yönetimi, Kalite Yönetimi, Ofislerin Yönetimi konularında genel eğitimler verilmiş, uygulamalar başlatılmış, konular ile ilgili komiteler kurularak bu komitelere 3 yıllık hedefler belirlenmiştir. Detaylı eğitimler ve saha uygulamalarına devam edilmektedir.

Ayrıca ihtiyaç halinde Kurum’un talebine göre düzenlediğimiz kişisel gelişim ve iş yönetimi eğitimleri ile de verimliliklerine katkı sağlamaktayız.

Örneğin; çalışmaların başlangıcında vermiş olduğumuz Zaman Yönetimi Eğitimi ile hazırlamış olduğumuz 3 yıllık proje takvimine uyumda dikkat edilmesi gereken konulara vurgu yapmış bulunmaktayız. Bu eğitim; diğer çalışma konularında da zamanı etkin kullanmanın önemini vurgulanmıştır. Zincirella eğitimi de bu kapsamda kurum ihtiyaçları ile şekillendirilerek sunulmaktadır.

Benzer şekilde tanıma takdir sistemlerinin kurulması yoluyla çalışanların verimlilik konularında yürütmekte oldukları ve sonuçlandırdıkları çalışmalara nasıl teşekkür edileceği ile ilgili de hizmet verilmektedir.

2.      Hyundai Assan

Stratejik Kurumsal Performans Yönetimi – KPI (Key Performance Indicator – Anahtar, Temel Performans Göstergesi) Belirleme Çalışması ve Kaizen ( Sürekli İyileştirme) Metodolojisinin Oluşturulması Projesi ile ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Proje kapsamında bugüne dek, Kaizen, Problem Çözme Teknikleri, Hoshin Kanri ( Politikaların Açılımı, Strateji Yönetimi) eğitimleri düzenlenmiştir, uygulama çalışmaları koordineli şekilde devam etmektedir.

3.      THY Cargo (İstanbul, Ankara, Adana, İzmir)

a.      Birinci Aşama: Süreçlerin iyileştirilmesi amacıyla tasarlanmış olan Maki Gami Tekniği Uygulaması ile  yürüttüğümüz projenin ilk aşamasını tamamlayarak başarılı bir performans elde edilmesine katkı sağladık.

b.      İkinci Aşama: Halen 5S ( temizlik, tertip, düzen) , İş Güvenliği ve Sağlığı, KPI belirleme ve Süreç İyileştirme çalışmalarını kapsayacak ikinci faz çalışmamız devam etmektedir.

c.       İki faz detayında Kaizen, Maki Gami, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Analizi ve Yönetimi, 5S, Problem Çözme Teknikleri eğitimleri düzenlenmektedir.

4.      KalDer (Türkiye Kalite Derneği)

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kalite Kongresi Çalıştayları’nda Moderatörlük yaptık. Maki Gami Çalıştayı aracılığıyla kuruluşların süreçlerini görsel hale getirmelerine ve bu süreçlerdeki kayıplarını görebilmelerine yardımcı olmaktayız.

Sentez Ambalaj, Ziraat Bankası, Coca Cola İçecek, Bursa KalDer ve üyeleri, Antalya KalDer ve üyeleri gibi birçok firmada konu hakkında referans edinme fırsatımız oldu.

5.      Autoliv Cankor A.Ş.

Zincirella adı verilen; tedarik zinciri ve yönetimi kavramının, interaktif eğitim uygulaması yöntemiyle, legolar ile oynanan bir oyun aracılığıyla paylaşıldığı eğitim uygulamamız da tarafından büyük beğeni topladı.

Eğitimde birbirleri ile müşteri tedarikçi ilişkisi içinde bulunan departmanların işlerini yürütmeleri esnasında nasıl hissettiklerinin anlaşılması, takım oyuncusu olmanın öneminin kavranması, planlamanın önemi, önleyici davranış geliştirmenin maliyetleri azaltmaya etkisi oyunlar aracılığıyla hatırlatılmaktadır. Ayrıca empatik yaklaşımların önemi de vurgulanmaktadır.

6.      Derince Belediyesi

Kurum ile yürütmüş olduğumuz VAP Projesi ( 5S, Maki Gami, Kaizenler, Ambar Yönetim Sistemi İyileştirmeleri, Öneri Sistemi Kurulumu, Yazılım Altyapısı İyileştirme Çalışmaları, Yönetim Takımı Toplantıları Formatı’nın Kurulumu, Beyaz Masa Memnuniyet Ölçümü çalışmaları),  basında da yer almıştır. Başarılı olan bu projenin ardından yakın gelecekte belediye iştiraki olan Çenesuyu Firması’nda da benzer çalışmalarımız başlayacaktır.

7.      Ataşehir Belediyesi

Kurum’da 5S konusunda eğitimler 700 kişiyi kapsayacak şekilde tamamlanmıştır. İlk uygulamalar ayıklama ve düzenleme planları olarak gerçekleştirilmiştir. Aksaklıklar konusunda ödevler verilmiş, formlar tasarlanmış ve iyileştirme çalışmalarının nasıl yürütülmesi gerektiği fotoğraflı raporlar ile tanımlanmış ve ödevler verilmiştir.

8.      İstal Alüminyum

Alüminyum profil üretimi yapan firmasında 5S, Otonom Bakım, Bütçe Hazırlığı, Verimlilik Artırma Çalışmaları ve Sistem (Kalite, Qualicoat, Qualanode) Belgelendirme Çalışmaları konusunda desteklerimiz oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında kuruma destek olundu.

9.      Form Makina

Kurum’da 5S ve Kalite Çemberleri konularında eğitimler verildi ve uygulamalar yapıldı.

10.  Dilaş Yemek Üretim A.Ş.

Temelde Maki Gami çalışmaları ile başlayan birlikteliğimiz, starteji çalıştayı ile devam etti. Kurum kayıplarını görmeyi öğrendi, geleceğe nasıl bakması gerektiğini tespit etti. 2.500 kişiye yemek hizmeti sunan bir kurum olan Dilaş çalışmalarımız neticesinde 6 ayda 7.500 kişiye yemek sağlar hale geldi, bir yıl içinde bu sayıyı 14.500 e çıkarmayı hedeflemektedir.

11.  Çenesuyu A.Ş.

Kurum verimliliğini artırmak üzere desteğe ihtiyaç duymakta idi. Yapılan ön değerlendirme çalışması ile Kurum’da verimliliğe engel olan yönetim sistemlerinin tespiti yapılmıştır. Ardından gerçekleştirilen bir çalışma ile konusunda örnek bir kurum ile Çenesuyu Yönetim yaklaşımlarının kıyaslanması çalışması gerçekleştirilmiştir. Ardından strateji yönetim süreci ile başlayan çalışmaların sürüdürülmesi kararı alınmıştır.