TURQUALITY® Nedir?

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

Diyerek tanımlıyor kendini. Milenyum Danışmanlık olarak Turquality kapsamında tüm yalın üretim ve Kurumsal Kaynak Planlaması hizmetlerimiz ile video tabanlı süreç analizi ve yalın üretim yazılımı Timer Pro yazılımını bu kapsamda desteklenmektedir. Hali hazırda 3 güzide firmamız TURQUALITY® kapsamında desteklerini almış ve yazılım ve hzimetlerimiz fatura bedeli üzeridnen %50 leri bulan bir indirim almışlardır. 

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma, Tanıtım harcamaları, Mağaza kira, ağaza temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri, Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira, Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri, Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test, Franchise dekorasyon/kurulum/konsept mimari giderleri, Franchise kira, Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar (EK13A), Münhasıran Hedef Pazarlara Yönelik Danışmanlıklar (EK13B), İstihdam, Pazar araştırması çalışması ve raporları, Fuar, Depolama Hizmeti, Gelişim Yol Haritası Çalışması konuları üzerinde bazılarına limitsiz destek verirken bazı kalemlerde ise limit uygulayarak %50 destekler sunmaktadır. 

Marka Destekleri

 Destek Türü (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 Süre / Adet
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma 288.000 TL / yıl 4 yıl
Tanıtım ve fuar harcamaları 2.309.000 TL / yıl 4 yıl
Ofis/depo/mağaza/  3.464.000 TL / yıl 4 yıl
satış sonrası servis kira
Ofis/depo/mağaza/satış sonrası servis temel kurulum/dekorasyon giderleri 1.732.000 TL / yıl 4 yıl
Reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira/kurulum/dekorasyon ve depolama hizmeti 1.154.000 TL / yıl 4 yıl
Showroom kira/kurulum/dekorasyon 1.154.000 TL / yıl 4 yıl
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test giderleri 1.443.000 TL / yıl 4 yıl
Franchise kurulum/dekorasyon/konsept mimari 288.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza) 4 yıl
Franchise kira 288.000 Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl) 4 yıl
Danışmanlık 1.732.000 TL  / yıl 4 yıl
İstihdam 1.154.000 TL  / yıl 4 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları 577.000 TL  / yıl 4 yıl
Gelişim Yol Haritası Çalışması 800.000 TL 1 defaya mahsus

Yönetici Geliştirme Programı

  • Yönetim/Organizasyon 
  • Pazarlama/Perakende 
  • Operasyon ve Süreç Yönetimi/Tedarik Zinciri Yönetimi 
  • Finans/Muhasebe

Sabancı, Koç, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri tarafından atanan akademik danışmanlar eşliğinde, program sürdürülürken başlayan strateji grup çalışmaları, pek çok kurumun vizyon, misyon ve stratejilerine ışık tutmuş; katılımcıların firmalarına doğrudan katkılarını somut kılmıştır. TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı’na katılımcı gönderen firmalar, hem çalışan gelişimi açısından, hem de kurumlarına yeni ve yaratıcı bir vizyonu son akademik gelişmeler eşliğinde sağlayarak marka gelişimlerine uzun soluklu bir büyüme atağı ve ivme kazandırdıklarını ifade etmektedir. 

Daha detaylı bilgi için http://www.turquality.com