SANAL STAJ PROGRAMI

Üniversite Adı         : ………………………………………………………………….
Bölümü                      : Endüstri Mühendisliği Bölümü
Staj Adı                       : Üretim veya Yönetim Stajı
Başlangıç Tarih       :    1 Temmuz 2021
Bitiş Tarih                 : 30 Temmuz 2021
Eğitmenler / Meslekleri : Kenan BERKDEMİR  Endüstri Mühendisi
                                                      Sinan BERKDEMİR    İşletmeci
                                                      Ali ELEREN                  Endüstri Mühendisi
                                                      Nigar ERDEN               Endüstri Mühendisi

Staj yeri                                   : Zoom Internet
Telefon                                     : +90 (216) 540 1180 – 81
E-posta                                     : staj@tekdanisman.com
Çalışma saatleri                    : 8 saat/gün
Ders Günleri / Saati            : Pazartesi-Cuma Saat: 09:00 ile 17:00
Uygulama Eğitim Çalışması: 80 saat
Proje Uygulama Çalışması :  60 saat

Ön koşullar:

 • Sanal Staj Programının Üniversite Staj Komisyonunca onayı
 • Öğrencinin ilk staj çalışmasını yapabilmesi için en az dört yarıyıl eğitim görmüş olması gereklidir. Düzensiz durumdaki öğrenciler için bu süre üç yarıyıla indirilebilir
 • Öğrencinin ikinci staj çalışmasını yapabilmesi için en az beş yarıyıl eğitim görmüş olması gereklidir. Düzensiz durumdaki öğrenciler için bu süre dört yarıyıla indirilebilir
 • Gerekli görüldüğünde bölüm staj komisyonu, staj yerlerinde öğrencilerin çalışmalarını ve devamlılıklarını denetler

Genel Eğitim

Öğrenciye Sağladığı Faydalar

 • İş bağlantıları için network oluşturma
 • Pandemi nedeniyle risk faktörünün azalması
 • Zorunlu staj yapma nedeniyle mezuniyet imkanının oluşması
 • Etüt kabiliyetinin arttırılması
 • Mezuniyet öncesi kariyer hazırlık

Sonuçlar:

 • Staj tamamlama imkanı
 • İş bulma imkanlarının kolaylaşması

Staj Programının Tanımı

 • İnternet üzerinden eğitimlerle işletmelerde yapılacak projeleri kapsar

Staj Hedefleri

 • İş dünyasına uyumun kolaylaştırılması
 • Mühendislik alanında edinilen teorik bilgilerin sahada uygulanması

Öğrenme Çıktıları

 • Öğrenciler tarafından hazırlanan staj raporu
 • Timer Pro Temel Eğitim Sertifikası
 • Kariyer Planlama Gelişim Programı Katılım Sertifikası

Bu kursu başarıyla tamamlayan her öğrenci şunları yapabilecektir:

 • Öğrencinin üniversite staj komisyonu tarafından kabul edilen stajı bölümünü bitirmesine olanak sağlar
 • Timer Pro sertifikası ile Türkiye’de ve dünyada seçkin firmalarda çalışma imkanı bulur
 • İşletmelerde etüt çalışmaları ile süreç analizleri yapmasına olanak sağlar
 • Kendi kariyer planlamasını oluşturur
 • Ürün ağacı oluşturur
 • Mamul veya yarım mamul süreçlerinin standart zamanlarını hesaplar
 • Süreçleri analiz ederek, Katma Değer Analizi yapar
 • Önce-Sonra Kaizen çalışmalarına katılır
 • Kabetsu Kaizen çalışmalarında ekip üyesi olur
 • Bilanço ve Gelir Tablosu gibi finansal raporları temel düzeyde anlar
 • İşletme maliyetlerini anlar, destek olur

Gerekli Metinler ve Okumalar

 • Sunu Materyalleri

Diğer Okumalar

 • Kurumsal Kaynak Planlaması-Çev. Sinan Berkdemir (ISBN 978-605-133-460-8)
 • The Certified Six Sigma Green Belt Handbook – Roderick A. Munro, Govindarajan Ramu, and Daniel J. Zrymiak (ISBN 978-0-87389-891-1)

Diğer ekipman / malzeme gereksinimleri (isteğe bağlı)

 • Her öğrenci için bilgisayar, web kamerası, mikrofon, internet bağlantısı, Zoom bağlantı programı

Kurs Ödevler ve Not Verme Politikası

 • Üniversite, İşletme ve Milenyum arasında staj onayı

Sınıf Protokolü

 • Aktif katılım kamera açık, ses açık
 • Zamana uyum
 • Projeler mutlaka işletmelerde tamamlanmalıdır
 • Derslere katılmayan mazeret bildirmek zorundadır

Etik İlkeler / Akademik dürüstlük

 • Projeler intihale neden olmayacak şekilde özgün olmalıdır

Eğitim sonunda Staj Sertifika Töreni yapılacaktır.

 Tablo 1 : Staj Eğitim ve Proje Programı

Eğitmen Mesleği Staj Kodu Açıklama Süre (Saat)
Kenan BERKDEMİR Endüstri Mühendisi STJ01 Süreç Analizi 3
Kenan BERKDEMİR Endüstri Mühendisi STJ02 5S 2
Kenan BERKDEMİR Endüstri Mühendisi STJ03 Kaizen 2
Kenan BERKDEMİR Endüstri Mühendisi STJ04 SMED 2
Kenan BERKDEMİR Endüstri Mühendisi STJ05 Hat Dengeleme 2
Kenan BERKDEMİR Endüstri Mühendisi STJ06 Standart Zamanlar, Gözlem Sayısı, Kişisel gereksinim payları 2
Kenan BERKDEMİR Endüstri Mühendisi STJ07 Etüt nasıl yapılır 4
Kenan BERKDEMİR Endüstri Mühendisi STJ08 Timer Pro Anlatım 1 4
Kenan BERKDEMİR Endüstri Mühendisi STJ08 Timer Pro Anlatım 2 3
Kenan BERKDEMİR Endüstri Mühendisi STJ09 Torna, Tesviye, Enjeksiyon, Kesme, Atölye ekipmanları 2
Ali ELEREN Endüstri Mühendisi STJ10 BOM 2
Ali ELEREN Endüstri Mühendisi STJ11 Stok Planlama (Üretim Planlama, Talep tahmini vb.) 5
Ali ELEREN Endüstri Mühendisi STJ12 Depo Yönetimi 3
Ali ELEREN Endüstri Mühendisi STJ13 Bakım Planlaması 3
Ali ELEREN Endüstri Mühendisi STJ14 Yerleşim Planlama 3
Ali ELEREN Endüstri Mühendisi STJ15 OEE ve KPI 2
Ali ELEREN Endüstri Mühendisi STJ16 Müşteri Memnuniyeti 1
Sinan BERKDEMİR İşletmeci STJ17 KKP Giriş 4
Sinan BERKDEMİR İşletmeci STJ18 KKP de Stok’lar 4
Sinan BERKDEMİR İşletmeci STJ19 Muhasebe ve Finans 4
Sinan BERKDEMİR İşletmeci STJ20 ÖN Maliyetlendirme 2
Sinan BERKDEMİR İşletmeci STJ21 Maliyet Muhasebesi 2
Nigar ERDEN Endüstri Mühendisi STJ22 Kişilik Profil Analizi 2
Nigar ERDEN Endüstri Mühendisi STJ23 Değerler Çalışması 1
Nigar ERDEN Endüstri Mühendisi STJ24 SWOT Analizi 1
Nigar ERDEN Endüstri Mühendisi STJ25 Denge Çemberi/Koçluk Çarkı Uygulaması 1
Nigar ERDEN Endüstri Mühendisi STJ26 Etkili CV Hazırlama-İş Görüşmesi 2
Nigar ERDEN Endüstri Mühendisi STJ27 Hedef Belirleme – Aksiyon Planlama 2
Nigar ERDEN Endüstri Mühendisi STJ28 Kalite Yönetim Sistemi 5
      Toplam 75

 

Proje Staj İçeriği   Proje Kodu Proje Konusu Süre
Üretim Stajı   PRJ01 İmalat Videosu Hazırlama ve Süreç Analizi 2 gün
Üretim Stajı   PRJ02 İşletme Organizasyon Yapısı İnceleme 2 gün
Üretim Stajı   PRJ03 İşletme İş Akışı 1 gün
Üretim Stajı   PRJ04 İşletme Yerleşim Şeması 1 gün
Üretim Stajı   PRJ05 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme 2 gün
Üretim Stajı   PRJ06 Ürün Ağacı 2 gün
      Toplam 10 Gün
Yönetim Stajı   PRJ21 İşletmede kullanılan yazılımlar ve içeriği 1 gün
Yönetim Stajı   PRJ22 Talep Tahmini 1 gün
Yönetim Stajı   PRJ23 Temel Performans Göstergeleri (KPI) 1 gün
Yönetim Stajı   PRJ24 İşletmenin Yalın Teknikleri 1 gün
Yönetim Stajı   PRJ25 Müşteri Memnuniyeti 2 gün
Yönetim Stajı   PRJ26 Başabaş Noktası Analizi 2 gün
Yönetim Stajı   PRJ27 Model Kurma Uygulama 2 gün
      Toplam 10 Gün
Staj Değerlendirme   Katılımcılar Süre
Staj Ara Değerlendirme   Tüm Eğitmenler/Stajyerler/Staj Komisyonu 2 saat
Staj Final Değerlendirme   Tüm Eğitmenler/Stajyerler/Staj Komisyonu 2 saat
       

 

Proje Değerlendirme   Proje Konusu Süre
Proje Çalışmalarının Değerlendirilmesi   İlgili Eğitmenler/Stajyerler 20 Saat
       

Tüm staj içeriği Milenyum Bilgisayar ve Teknik Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından organize edilecektir.

Onay/İmza/Kaşe

Kenan Berkdemir
Genel Müdür