EBRD (European Bank For Reconstruction and Development) Avrupa İmar ve Kalkına Bankası ülkemizde 10,000 Euro’yu bulan bir Küçük İşletmelere Danışmanlık Hibe Programı uygulamaktadır. Pazarlamadan üretime, web sayfasından ERP’ye kadar geniş alanı bulan bu destek programında yararlanmak son derece kolay. 2024 Yılı desteği için bize ulaşın.

Akreditasyonu yapılan firmalar tarafından yürütülmekte olan bu hizmeti Danışmanlık Hizmetleri karşılığında Milenyum Danışmanlıktan alabileceksiniz. 

Avrupa Birliği KOBİ Tanımı

<50m EUR ciro veya <43m EUR bilanço büyüklüğü ve 10 ila 250 çalışan sayısı

 1. YEREL DANIŞMANLIK PROJELERİ

2023 yılı için EBRD kaynaklarını genel itibari iki ayrı fon altında kullanabileceğiz. İlki “KADIN İŞLETME PROGRAMI”,

 • KADIN İŞLETME PROGRAMI
 • AB’nin KOBİ tanımı içerisinde yer almalıdır (<50m EUR ciro veya <43m EUR bilanço büyüklüğü ve <250 çalışan sayısı)
 • Firmaların mutlaka büyüme potansiyeli göstermesi ve en azından son 2 yıl karşılaştırmalı finansal performansının pozitif bir trend sergilemesi gerekmektedir.
 • Her hangi bir sektörel veya coğrafi ayrım yoktur.
 • Kadınların hissedar olma koşulu yoktur. Program kapsamında kadınların yönetimde aktif rol almaları ve temsil/imza yetkilerinin olması
 • Kadınların şirket tiplerine göre aşağıdaki unvanlara sahip olmaları gerekmektedir.
 • Şahıs Şirketi: N/A (Şahıs)
 • Limited Şirket: Şirket Müdürü
 • Anonim Şirket: Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulunda Kadın Çoğunluğu (örn. 3/5) veya Genel Müdür.

 YEREL DANIŞMANLIK PROJELERİ İÇİN UYGUNLUK/SEÇİM KRİTERLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

 • AB’nin KOBİ tanımı içerisinde yer almalıdır (<50m EUR ciro veya <43m EUR bilanço büyüklüğü ve <250 çalışan sayısı)
 • Herhangi bir şekilde sektörel ayırım yapmamaktayız. (Faaliyet konusu üretim veya hizmet olabilir)
 • En az 2 yıllık ticari geçmişinin olması ve 2 tam yıl için finansal veri sunmaları gerekmektedir.
 • Büyüme trendi gösteren, en azından “Brüt Satış” ve “Dönem Net Karı” açısından son 2 yıl karşılaştırılınca artış göstermesi ve karlı bir işletme olması gerekmektedir.
 • Firma katkı payını ödeyebilecek finansal gücü olmalıdır. (EBRD desteği max. EUR 10.000 ve net maliyetin %60’ı ile limitlidir – Kadın İşletme Programı için destek oranı %70’dir).
 • Projelerimiz ortalama 3-4 ay sürer. Ancak bu süre işin içeriği/kapsamı ve karşılıklı mutabakat sonucu esnetilebilir.

DANIŞMANLIK DESTEK KAPSAMI

 1. PAZARLAMA ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME
  • Pazar Arge, anket ve buna bağlı strateji geliştirme
  • Markalaşma, kampanya
  • Ürün geliştirme ve tasarımı
  • Tedarikçi/Müşteri/Yatırımcı Araştırmaları
  • Satış yönetimi, online satış (e-ticaret) ve web sayfası tasarımı
 2. İŞ/STARTEJİ PLANLAMA
  • Stratejik Planlama ve İş Planı Oluşturma
  • İş Planı Kanvası oluşturma
  • Maliyet Analizi, Finansal Planlama, Oran Analizleri, Yönetim
  • Karar verme yöntemleri, Yatırım ve Fizibilite Analizleri
  • Yeniden Organizasyon, İnsan Kaynakları, Norm Kadro
  • Kurumsal Koçluk&Mentorluk, Kurumsal SWOT
 3. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MIS – MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS )
  • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP, MRP, MRP II)
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
  • Tedarikçi Zinciri Yönetimi (SCM)
 4. BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT SİSTEMLERİ (CMS)
  • Bilgisayar Destekli Tasarım
  • Bilgisayar Destekli İmalat
  • Tüm süreçlerin ERP ile entegrasyonu
  • Simülasyon, Modelleme
  • MES, MOM
 5. VERİMLİLİK
  • Yalın Üretim Hizmetleri
   1. 5S, Kaizen, Hat Dengeleme, Süreç Analizi, SMED Ürün Değişim Süresini Azaltma
   2. Video bazlı süreç analizi Timer Pro yazılımı
   3. TPM (Toplam Üretken Bakım)
   4. Bakım Yönetimi
  • Maliyet Azaltıcı Hizmetler
  • Standart Zamanlar ve ROTA hazırlama
  • İş Talimatları Oluşturma
  • Video Bazlı İş Talimatları Hazırlama
 6. MÜHENDİSLİK
  • Mühendislik ve Arge
  • Mimari Planlama ve tasarım
  • İş yeri / Üretim düzenleme (Layout hazırlama)
  • Bilgi teknolojileri alt yapısı
  • Makine/Ekipman
 7. KALİTE VE BELGELENDİRME
  • ISO Belgelendirme ve Uygulama
  • HACCP Belgelendirme ve Uygulama
  • Organik /Helal Ürün belgelendirme
 8. ÇEVRE VE ENERJİ
  • Yenilenebilir Enerji
  • Çevre Denetim
  • Enerji Yönetimi
  • Entegre Kirlilik Önlem ve Kontrol (EKÖK-IPPC Integrated Pollution Prevention Control)
  •  

Danışmanlık, Mentorluk ve Eğitim desteklerinden yararlanabilirsiniz.