2005 Yılında Prof. Mary Sumner’ın yazdığı Enterprise Resource Planning kitabının ilk sayfasında KKP pazarı ile ilgili olarak şu ifade yer alıyordu;

1990 yılından beri şirketlerin kullanmaya başladığı KKP yazılımları başta SAP, PeopleSoft ve Oracle gibi şirketlerin KKP yazılımlarını kullanmak suretiyle Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) sistemlerini uygulamaya başlamışlardır. KKP Pazarı, yazılım sektöründe en hızlı büyüyen pazarlar arasında yer almaktadır. APICS tarafından yapılan bir araştırma, gelirleri 1 milyar doların üzerinde olan APICS üyesi şirketlerin %34,5’inin bir KKP sistemi satın almayı veya mevcut programların sürümünü yükseltmeyi planladığını göstermiştir (Umble, Haft ve Umble, 2003). AMR Araştırma şirketi KKP yazılım satışlarının 2002’de 180 milyar dolar civarında olduğunu tahmin etmektedir (Railing, 2003). Diğer bir çalışmaya göre ise, KKP yazılımlarının 2010 yılında 1 trilyon dolarlık gelir yaratacağı tahmin edilmektedir (Bingi, Sharma ve Godla, 1999).

Mary Sumner, Enterprise Resource Planning, Nobel Akademik Yayıncılık Ltd, 2013 Çeviren Sinan Berkdemir.

2013 Yılında çevirisini yaptığım kitapta bununla ilgili olarak dipnot olarak şunları belirtmiştim; “Uluslararası araştırma şirketlerinden Gartner’ın verilerine göre 2010 yılında dünyada KKP pazarının hacmi 21,2 ve Forrester’a göre 43 milyar dolardır. Bu gelişmelere göre Pazar payındaki beklentilerin gerçekleşmemesini iki şekilde yorumlamak mümkündür;

  1. 1995–2000 Yıllarında kurulumu yüksek olan KKP sistemlerindeki maliyetlerin azalması,
  2. O dönemdeki Pazar artış oranlarının dönemsel olması ve pazarın doyması.

Başlangıç yıllarındaki büyük projeler azalmış, büyük işletmelerin hemen hepsi KKP sistemlerini kurmuştur. Günümüzde daha çok KOBİ’lerin KKP ihtiyaçları Pazar hacmini daraltmıştır. Burada KKP maliyetlerinin azalması da etkili olmuştur.

Bu bilgiler ışığında Gartner Araştırma şirketinin 22 Nisan 2021 Tarihinde yayınladığı 2020 yılı KKP pazarıyla ilgili verilerine baktığımızda şu ifadeler kullanılmaktadır; “KKP yazılım pazarı %4 büyüyerek toplam yazılım gelirinde 40 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştı. Yeni ve artan satış fırsatları, bütçelerin dondurulması ve azaltılması sonucu doğal olarak kısıtlandı, ancak çoğu büyük ve yerel firmalar için 2020 yılı geçen yılın aynı hacimlerine yakın veya biraz üzerinde sonuçlandı.”

Milenyuma girerken 1 Trilyon olacağı tahmin edilen bir pazarın 2020 yılında geldiği hacim 40 milyar dolar olarak gerçekleşmesi tahminlerin ne kadar tutarsız olduğunu, bazı rakamlara veya bazı uzmanlara güvenmenin hiç de gerçekçi olmadığını göstermektedir. Açıkçası son on yıldır KKP pazarının büyümek bir tarafa tamamen yerinde saydığını söylemek gerekir. Bundan sonraki yıllara ait tahmin yapmak gerekirse KKP pazarının gelecek on yıllık süreçte aynı şekilde sabit kalacağını söylemek gerekir.

Bu süre içinde yerel ve piyasaya yeni açılacak firmaların pazardan ciddi bir pazar payı yakalamaları zor olacaktır. Liderliği yine SAP sürdürecek, diğer firmalar da aynı yerlerini korumaya devam edecektir. Buradaki küçük oynamalar dünya pazarındaki gelişimi etkilemeyecektir.

KKP yazılımlarının amacı işletmelerin kaynaklarını en etkin şekilde kullanmalarını sağlarken kendi ticari karlarını düşünmek zorundadırlar. Piyasada daralan iş hacimleri nedeniyle büyük yazılım firmaları eğitim alanına yatırım yapmaya çalıştılar. Özellikle üniversite öğrencilerini ve iş hayatına yeni başlayanları hedef alarak ciddi eğitim paketleri hazırladılar. Ancak bu eğitimlerin üniversitelerdeki gibi ucuz olduğunu söylemek mümkün değildir. Şu anda bir modülün eğitimi internet üzerinde çok ekonomik fiyatlarla alınabilirken yazılım firmalarının kendi özel sertifikalarını verdikleri özel eğitimler 6.000 TL’yi bulmakta, hatta geçmektedir.

Bu veriler ışığında orta ve uzun vadede küresel olarak ciddi bir ekonomik büyüme olmadığı sürece yazılım firmalarının büyümelerini beklemek mümkün olmayacaktır. Bu sektörde orta ve uzun vadede kazanacak olanlar özellikle üniversite ve internet eğitimlerine yatırım yapan yazılım firmaları olacaktır.