Firmamız Yöneticilerimizden Kenan Berkdemir, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Danışma Kurulu üyesi olarak ilk toplantılarını 22 Nisan 2012 de SAÜ Kampüsünde gerçekleştirmiştir. Yapılan toplantıda Endüstri Mühendisliğinin günümüz İşletmelerine nasıl adapte ettirilecek etkin ders programı üzerinde görüşler bildirilmiştir.

Kurul, yılda bir kez her eğitim-öğretim yılının sonunda toplanmaktadır. Yüksek Danışma Kurulu üyelerimiz aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

http://www.ie1.sakarya.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=326&Itemid=160 (link iptal olmuştur)

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü uluslararası mühendislik standartlarının bir gereği olarak bölümümüz bünyesinde bir Yüksek Danışma Kurulunu faaliyete geçirmiştir.

Kurulun çalışma amaçları;

  • Endüstri Mühendisliğinin dünyada ve Türkiye’deki geleceğinin ve gelişim alanlarının tartışılması,
  • Endüstri Mühendisliğinin genel gelişimi açısından Sakarya Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün eğitim amaçlarının incelenmesi, öneri ve görüşlerinin alınması,
  • Bölümümüz eğitim kalitesini arttırmak amaçlı öneri ve görüşlerin alınması,
  • Özel ve kamu kuruluşlarının endüstri mühendislerinden beklentilerinin saptanması,
  • Bölümümüzün zayıf ve güçlü taraflarının belirlenmesi,
  • Özel ve kamu kuruluşlarıyla bölümümüz arasındaki işbirliklerinin arttırılmasıdır.

Yuksek_Kurul_01

Picture 1 of 102